Audio tours in Welsh this ‘Wales Week in London’ 24 February to 10 March / Teithiau sain Cymraeg yn ystod ‘Wythnos Cymru yn Llundain’ 24 Chwefror i 10 Mawrth

Welsh flag
28 February 2018

Audio tours of the Houses of Parliament at Westminster are available in Welsh.

The audio commentary by BBC presenter Huw Edwards brings some of the most famous rooms in Parliament to life, including medieval Westminster Hall and the iconic Commons and Lords debating Chambers.

Other highlights include St. Stephen’s Hall, where suffragettes chained themselves in protest in the early 20th century, and Central Lobby, the very heart of the building, where a mosaic of St. David watches over the public as they exercise their democratic right to ‘lobby’ MPs.

The self-guided tour takes around 60 to 75 minutes and features leading figures such as Mr. Speaker and Black Rod. Audio tours run on Saturdays throughout the year and on most weekdays during parliamentary recesses including Easter and the summer.

Mae teithiau sain Senedd y DU yn San Steffan ar gael yn Gymraeg.

Mae'r sylwebaeth sain gan y cyflwynydd BBC Huw Edwards yn dod â rhai o ystafelloedd enwocaf y Senedd yn fyw, gan gynnwys Neuadd Westminster ganoloesol a’r siambrau dadlau eiconig, Tŷ'r Cyffredin a'r Arglwyddi.

Ymhlith yr uchafbwyntiau eraill, mae Neuadd San Steffan, lle bu swffragetiaid yn clymu eu hunain â chadwyni mewn protest ddechrau'r 20fed ganrif, a’r Lobi Ganolog, sef calon yr adeilad lle mae mosaic o Dewi Sant yn gwylio dros y cyhoedd wrth iddyn nhw arfer eu hawl ddemocrataidd i 'lobïo' eu ASau.

Mae'r daith hunan-dywys yn cymryd rhwng 60 a 75 munud, ac mae'n cynnwys cymeriadau blaenllaw fel Llefarydd y Tŷ a’r Wialen Ddu. Cynhelir teithiau sain bob dydd Sadwrn gydol y flwyddyn, ac ar y rhan fwyaf o ddyddiau'r wythnos yn ystod toriad y Senedd yn cynnwys gwyliau’r Pasg a’r haf.

#walesweeklondon

Share this page