Skip to main content
Menu

Ysgolion

Mae Senedd y DU yn cynnig nifer o adnoddau addysg dwyieithog ac uniaith Gymraeg sy'n llawn gwybodaeth.

Archebu llyfrynnau am ddim

Mae gan Senedd y DU fersiynau dwyieithog o'r llyfrynnau addysg sydd ar gael i'w harchebu yn rhad ac am ddim. Mae 5 llyfryn ar gael i ddisgyblion rhwng 5 a 18 oed. Darllen mwy ac archebu.

ABC Senedd y DU

Gall eich disgyblion ysgol gynradd ddysgu am Senedd y DU gyda'r arddangosfa wal yma sy'n rhad ac am ddim, a gynhyrchwyd ar y cyd â Twinkl. Gyda phob llythyren, gall myfyrwyr ddysgu am elfennau gwahanol y Senedd a sut y gallant dweud eu dweud. Lawrlwytho'r ABC.

Gweithdai ysgol

Mae ein gweithdai allgymorth ysgolion ar gael yn y Gymraeg. Darganfyddwch fwy.