Skip to main content
Menu

Dissolution of Parliament

The dissolution of Parliament took place on Thursday 30 May 2024. All business in the House of Commons and House of Lords has come to an end. There are currently no MPs and every seat in the Commons is vacant until after the general election on 4 July 2024.

Find out more about:

Ysgolion

Mae Senedd y DU yn cynnig nifer o adnoddau addysg dwyieithog ac uniaith Gymraeg sy'n llawn gwybodaeth.

Archebu llyfrynnau am ddim

Mae gan Senedd y DU fersiynau dwyieithog o'r llyfrynnau addysg sydd ar gael i'w harchebu yn rhad ac am ddim. Mae 5 llyfryn ar gael i ddisgyblion rhwng 5 a 18 oed. Darllen mwy ac archebu.

ABC Senedd y DU

Gall eich disgyblion ysgol gynradd ddysgu am Senedd y DU gyda'r arddangosfa wal yma sy'n rhad ac am ddim, a gynhyrchwyd ar y cyd â Twinkl. Gyda phob llythyren, gall myfyrwyr ddysgu am elfennau gwahanol y Senedd a sut y gallant dweud eu dweud. Lawrlwytho'r ABC.

Gweithdai ysgol

Mae ein gweithdai allgymorth ysgolion ar gael yn y Gymraeg. Darganfyddwch fwy.