Skip to main content
Menu

Dissolution of Parliament

The dissolution of Parliament took place on Thursday 30 May 2024. All business in the House of Commons and House of Lords has come to an end. There are currently no MPs and every seat in the Commons is vacant until after the general election on 4 July 2024.

Find out more about:

Wythnos Senedd y DU

Mae Wythnos Senedd y DU yn gyfres o ddigwyddiadau a gweithgareddau sy'n cysylltu pobl â Senedd y DU. Mae rhywbeth i bawb: p'un ai'ch bod chi'n mynychu neu'n trefnu digwyddiad neu'n cymryd rhan yn y sgwrs ar-lein gan ddefnyddio'r hashnod #UKPW.

Mae mudiadau ledled y DU yn cynnal digwyddiadau a gweithgareddau gydol Wythnos Senedd y DU sy'n archwilio'r hyn mae Senedd y DU yn ei olygu iddyn nhw ac i'w cymuned.

Cewch wybod mwy am Wythnos Senedd y DU, yr hyn sy'n digwydd eleni, sut mae cynnal digwyddiad a mwy.