Skip to main content
Menu

Wythnos Senedd y DU

Mae Wythnos Senedd y DU yn gyfres o ddigwyddiadau a gweithgareddau sy'n cysylltu pobl â Senedd y DU. Mae rhywbeth i bawb: p'un ai'ch bod chi'n mynychu neu'n trefnu digwyddiad neu'n cymryd rhan yn y sgwrs ar-lein gan ddefnyddio'r hashnod #UKPW.

Mae mudiadau ledled y DU yn cynnal digwyddiadau a gweithgareddau gydol Wythnos Senedd y DU sy'n archwilio'r hyn mae Senedd y DU yn ei olygu iddyn nhw ac i'w cymuned.

Cewch wybod mwy am Wythnos Senedd y DU, yr hyn sy'n digwydd eleni, sut mae cynnal digwyddiad a mwy.

Video thumbnail

Sign-up for UK Parliament Week 2019