Beth yw Pleidlais 100 ?

Pleidlais 100

Mae 2018 yn nodi 100 mlynedd ers i'r Senedd basio cyfraith a oedd yn caniatáu i rai menywod, a phob dyn, bleidleisio am y tro cyntaf: Deddf Cynrychiolaeth y Bobl 1918. Byddwn yn dathlu'r garreg filltir bwysig hon yn hanes democrataidd y DU gydol y flwyddyn.

Beth fydd yn digwydd?

Cynhelir cyfres fawr o arddangosfeydd a digwyddiadau arwyddocaol i ennyn diddordeb y cyhoedd â Senedd y DU a gwella'r ddealltwriaeth o'r frwydr i gael y bleidlais. Cynhelir y digwyddiadau hyn rhwng Chwefror a Rhagfyr 2018.

Sut alla i gyfranogi?

Gallwch ymuno â'r dathliadau gydol 2018 mewn sawl ffordd wahanol:

Cerrig milltir allweddol 2018

Gydol 2018, bydd Senedd y DU yn dathlu nifer o gerrig milltir pwysig, gan gynnwys:

Dysgu ar-lein

Ewch ar y cwrs ar-lein hwn, a fydd yn ymchwilio i'r ymgyrch dros hawl menywod i bleidleisio a'i heffaith ar hawliau menywod a chydraddoldeb hyd heddiw.