Skip to main content
Menu

Dissolution of Parliament

The dissolution of Parliament took place on Thursday 30 May 2024. All business in the House of Commons and House of Lords has come to an end. There are currently no MPs and every seat in the Commons is vacant until after the general election on 4 July 2024.

Find out more about:

Cysylltwch â Gwasanaeth Ymholiadau Tŷ'r Arglwyddi

Mae Gwasanaeth Ymholiadau Tŷ'r Arglwyddi'n ateb cwestiynau am waith, rôl ac aelodaeth Tŷ'r Arglwyddi.

Mae Gwasanaeth Ymholiadau Tŷ'r Arglwyddi'n derbyn llwyth ac amryw o gwestiynau gan y cyhoedd, er enghraifft:

  • Oes modd i mi ofyn i aelodau o Dŷ'r Arglwyddi am help gyda fy mhroblem a pha rai dylwn i gysylltu â nhw ynglŷn â'r broblem benodol hon? 
  • Pa aelodau o Dŷ'r Arglwyddi fydd yn gweithio ar ddrafft o'r ddeddf/o'r bil?
  • Beth yw sefyllfa bresennol drafft y ddeddf/y bil a beth fydd yn digwydd nesaf?
  • Sut oes modd i mi godi'r mater hwn?
  • Dwi wedi clywed y bydd hyn yn digwydd yn Nhŷ'r Arglwyddi, pryd?


Sut i gysylltu â Gwasanaeth Ymholiadau Tŷ'r Arglwyddi:

  • E-bost: hlinfo@parliament.uk - cewch ymateb o fewn 10 diwrnod (fel arfer o fewn 24 awr). Ymatebir yn Gymraeg i ymholiad a wnaed yn Gymraeg
  • Post: Gwasanaeth Ymholiadau Tŷ'r Arglwyddi, Tŷ'r Arglwyddi, Llundain SW1A 0PW - cewch ymateb o fewn 10 diwrnod.  Ymatebir yn Gymraeg i ymholiad a wnaed yn Gymraeg
  • Ffôn: 0800 223 0855 (rhadffôn) neu 0207 219 3107 (ar agor 10am – 6pm ar ddydd Llun i ddydd Iau a 10am - 4pm ar ddydd Gwener pan fydd y Tŷ'n eistedd a 10am – 1pm a 2pm – 4pm pan fydd ar gau).  Gellir ond derbyn ymholiadau ar y ffôn yn Saesneg
  • Cyfnewid Testun: Gall galwyr sydd â ffôn testun siarad drwy Gyfnewid Testun drwy alw 18001 wedyn ein rhif llawn