Adnoddau addysg yn Gymraeg

Students

Mae Gwasanaeth Addysg Senedd y DU yn rhoi adnoddau diddorol, difyr, rhad ac am ddim ar gyfer ysgolion. Yma cewch lawrlwytho detholiad o adnoddau sydd ar gael yn Gymraeg.

Y Senedd, Cyfreithiau a Chi: llyfryn cyfnod allweddol 2

Mae'r llyfryn addysgol llawn darluniau'n adnodd addysgu gwych ar gyfer disgyblion cyfnod allweddol 2 sy'n dysgu am Senedd y DU a deddfu. Gyda hanes y ddiod swigod, Froggypop, mae'r llyfryn yn rhoi braslun i fyfyrwyr CA2 o'r ffordd y caiff deddfau eu creu. Mae'r llyfryn yn cynnwys posau, cwisiau, delweddau difyr a gwybodaeth ar gip, i apelio at gynulleidfaoedd o oedran ifanc.

Fy Llyfr Lloffion Seneddol: llawlyfr cyfnod allweddol 3

Mae Fy Llyfr Lloffion Seneddol yn llyfryn ar gyfer myfyrwyr cyfnod allweddol 3 sy'n trafod y prif ddigwyddiadau mewn blwyddyn ysgol o ran democratiaeth a Senedd y DU. O'r digwyddiadau mawr, fel Agoriad Swyddogol y Senedd, i etholiadau ac ymgyrchoedd cyngor yr ysgol, mae'n esbonio perthnasedd gwaith Senedd y DU i fywyd myfyrwyr. Gyda ffeithiau difyr, llwyth o ddelweddau, rhestr termau allweddol, gweithgareddau trafod yn y dosbarth a chysylltau i gael gwybod mwy, ei ddiben yw apelio at fyfyrwyr uwchradd cynnar a'u haddysgu am ddinasyddiaeth a llythrennedd gwleidyddol.

Y Twr Pŵer: llyfryn cyfnod allweddol 4

Mae'r Twr Pŵer yn llyfryn ar ffurf cylchgrawn ar gyfer myfyrwyr cyfnod allweddol 4. Mae'n esbonio'r hyn sy'n digwydd yn Senedd y DU, sut mae cynnal etholiadau a sut mae hynny i gyd yn berthnasol i fywyd eich myfyrwyr. Gan ddefnyddio delweddau, cwisiau, esboniad o jargon, diagramau a gwybodaeth hawdd ei dysgu, mae'r llyfryn hwn yn chwalu hud y ffordd mae Senedd y DU yn gweithredu.

Canfod Eich Ffordd: llyfryn cyfnod allweddol 5/lefel A

Mae Canfod Eich Ffordd yn rhoi trosolwg o hanes Senedd y DU yn ogystal â gwybodaeth am etholiadau a phleidleisio a'r gwahanol bleidiau gwleidyddol. I archebu copïau print am ddim o unrhyw un o'r adnoddau uchod, cysylltwch ag: Edcoms FREEPOST RR59 Lakeside, Rochester, Caint ME2 4BR Ffôn: 0871 472 3016 Ffacs: 01634 290 175 E-bost: requests@edcoms.co.uk Nodwch nifer y cyhoeddiadau sydd eu hangen arnoch ac a hoffech chi gopïau Saesneg neu Gymraeg. Caniatewch 10 diwrnod gwaith i'ch archeb gyrraedd.