Skip to main content
Menu

Railways

Railways news from UK Parliament.

Page 1 of 7
Dylid mynd ati i ymgymryd â gwelliannau a thrydaneiddio seilwaith rheilffyrdd Cymru sy’n heneiddio trwy gydweithio rhwng y DU a Chymru a fyddai’n gwella gwasanaethau i gwsmeriaid
Pwyllgor yn cyhoeddi adroddiad: Seilwaith Rheilffordd yng Nghymru
14 July 2021
PA-15735216-HS2-High-Speed-Rail-Two-Church-Fenton-.jpg
MPs travel to Birmingham for HS2 accountability sessions
MPs from the Transport Committee and the Public Accounts Committee hold evidence session in Birmingham
09 July 2021
Rail fare reform inquiry launched by Lords Built Environment Committee
The Built Environment Committee launches a short inquiry on fare reforms proposed by the Williams-Shapps Plan for Rail
08 July 2021
CC0-Bus-standard-17-19.jpg
Lords COVID-19 Committee to explore public transport in towns and cities
COVID-19 Committee take evidence on Tuesday 6 July at 9.45am
30 June 2021
Committee to take evidence on the Williams-Shapps plan for rail
On Wednesday May 26, the Transport Committee will hear directly from Keith Williams, architect of the Rail Review, and the Secretary of State for Transport, Grant Shapps MP
24 May 2021
Ministers face questions on Welsh rail investment
Welsh Affairs Committee examines rail infrastructure investment in Wales
08 March 2021
Gweinidogion yn wynebu cwestiynau am fuddsoddi yn system rheilffyrdd Cymru
Pwyllgor Materion Cymru yn archwilio buddsoddiad seilwaith rheilffyrdd yng Nghymru
08 March 2021
Post-Brexit Channel Tunnel sovereignty and safety solutions recommended
Committee publish report - Brexit: The future operation of the Channel Tunnel Fixed Link
23 February 2021
PA-1815244-carnforth-railway-station-train-credit-.jpg
Ken Skates a Syr Peter Hendy yn rhoi tystiolaeth ar seilwaith y rheilffyrdd yng Nghymru
Mae Pwyllgor Materion Cymru yn archwilio pynciau gan gynnwys cyflwr y buddsoddiad yn system reilffordd Cymru
22 February 2021
PA-1815244-carnforth-railway-station-train-credit-.jpg
Ken Skates and Sir Peter Hendy to give evidence on Welsh rail infrastructure
The Welsh Affairs Committee examines topics including the state of investment in the Welsh railway system
22 February 2021
Seilwaith rheilffyrdd Cymru: Gwasanaeth rheilffyrdd Cymru a gweithredwyr cledrau yn rhoi tystiolaeth gerbron y Pwyllgor Materion Cymreig
Bydd Network Rail, Trafnidiaeth i Gymru a gweithredwyr gwasanaethau trên yng Nghymru yn rhoi tystiolaeth i Bwyllgor Materion Cymru
08 February 2021
Welsh rail infrastructure: Welsh rail service and track operators to give evidence to Welsh Affairs Committee
Network Rail, Transport for Wales and operators of train services in Wales will give evidence to the Welsh Affairs Committee
08 February 2021
Decisions of the Committee, 19 January 2021
On 19 January 2021 the Committee considered all e-petitions which had reached over 10,000 signatures and received a Government response, or had received a revised response.
22 January 2021
Page 1 of 7