COMMONS

Gweinidog Llywodraeth Cymru yn rhoi tystiolaeth ar ohirio cynlluniau datblygu Wylfa Newydd

22 February 2019

Bydd y Pwyllgor Materion Cymreig yn clywed gan Weinidog Llywodraeth Cymru dros yr Economi a Thrafnidiaeth Ken Skates are effaith gohirio'r gwaith ar Wylfa Newydd a'r ffordd ymlaen o hyn allan.

Cefndir

Nod Horizon Nuclear Power Ltd sydd yn perthyn i gwmni Hitachi o Siapan oedd adeiladu dau Adweithydd Dŵr Berw Datblygedig yn agos at leoliad hen atomfa'r Wylfa ar Ynys Môn. Roedd y cwmni yn disgwyl cwblhau’r gwaith erbyn canol yr 2020au, gan greu 850 swydd barhaol ar y safle ynghyd ag amcangyfrif o 8,000 o swyddi yn ystod y cyfnod adeiladu. Ar 17 Ionawr 2019, cyhoeddodd Horizon eu bod yn gohirio eu rhaglen ddatblygu niwclear, gan gynnwys gwaith ar Wylfa Newydd.

Pwrpas y sesiwn

Mewn ymateb i ohirio'r gwaith, bydd y Pwyllgor Materion Cymreig yn derbyn tystiolaeth gan Weinidog Llywodraeth Cymru dros yr Economi a Thrafnidiaeth Ken Skates AC. Bwriada'r Pwyllgor ofyn i'r Gweinidog am yr effaith ar economi Cymru a sut mae Llywodraeth Cymru yn cefnogi'r sawl sydd wedi eu heffeithio gan y penderfyniad. Bydd y Pwyllgor hefyd yn gofyn i'r Gweinidog i ystyried prosiect Wylfa Newydd yng nghyd-destun prosiectau ynni eraill yng Nghymru, gan gynnwys cynllun Morlyn Llanw Bae Abertawe a ohiriwyd ym Mehefin 2018.

Derbyniodd y Pwyllgor dystiolaeth yn ddiweddar ynglŷn â sefyllfa Wylfa Newydd gan Gyfarwyddwr Gweithrediadau Niwclear Horizon Gwen Parry-Jones, Gweinidog o Adran Busnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol Llywodraeth y DU Richard Harrington AS, ac Ysgrifennydd Gwladol Cymru Alun Cairns AS.

Tystion

Mawrth 26 Chwefror 2019, Ystafell Grimond, Tŷ Portcullis

2.30pm

  • Ken Skates AC, Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth, Llywodraeth Cymru

Gwybodaeth bellach

Delwedd: iStockphoto

Share this page