COMMONS

Pwyllgor yn asesu gwariant y Weinyddiaeth Amddiffyn yng Nghymru

11 June 2019

Bydd y Pwyllgor Materion Cymreig yn clywed am wariant ar gyfarpar milwrol gan ffigyrau allweddol yn y sector amddiffyn yng Nghymru fel rhan o’i ymchwiliad i Gymru a’r lluoedd arfog.

Pwrpas y sesiwn

Bydd y sesiwn dystiolaeth yn canolbwyntio ar Strategaeth Ddiwydiannol Amddiffyn ddiwygiedig Llywodraeth y DU a’i heffaith ar sefydlogrwydd y diwydiant amddiffyn yng Nghymru, yn ogystal â phrosesau caffael yn y lluoedd arfog. Bydd y tystion yn cynnwys cynrychiolwyr o Qioptiq a Raytheon – dau gyflenwr enfawr i’r lluoedd arfog gyda gweithrediadau yng Nghymru – a fforwm Aerospace Wales, y mudiad masnach ar gyfer cwmnïau sy’n gweithredu yn y sector Aerofod ac Amddiffyn yng Nghymru.

Fel rhan o’i ymchwiliad i Gymru a’r lluoedd arfog, bydd y Pwyllgor yn asesu gwariant y Weinyddiaeth Amddiffyn yng Nghymru ynghyd â’i ddosraniad. Mae’r sector amddiffyn yn cefnogi miloedd o swyddi yng Nghymru, ac yn ôl y Llywodraeth mae gwariant y Weinyddiaeth Amddiffyn y pen yn uwch yng Nghymru nag yn rhannau eraill o’r DU. Bydd y Pwyllgor yn ystyried i ba raddau y mae’r gwariant yn cefnogi’r economi yng Nghymru. Bydd y Pwyllgor hefyd yn holi’r panel am brosesau caffael a’r galw am waith yn y sector amddiffyn yng Nghymru.

Tystion

Dydd Mawrth 11 Mehefin, Ystafell  Bwyllgor 11

14.15yh 

  • Peter White, Rheolwr-Gyfarwyddwr  & Is-Lywydd, Cyfarpar Tir, Qioptiq Ltd
  • Roland Howell, Rheolwr-Gyfarwyddwr ISR yn yr awyr, Raytheon UK
  • John Whalley, Prif Weithredwr, Fforwm Aerospace Wales Ltd

Further information

Image: Crown Copyright

Share this page