COMMONS

Arbenigwyr masnach yn cael eu holi am rôl Llywodraeth Cymru yn nhrafodaethau masnach y DU wedi Brexit

01 February 2019

Bydd y Pwyllgor Materion Cymreig yn holi economegwyr o Brifysgol Caeredin a Phrifysgol Sussex ynghyd ag arbenigwraig o'r Institute for Government am drafodaethau ynghylch masnach yng Nghymru yn y dyfodol.

 • Parliament TV
 • Ymchwiliad: Brexit: amaethyddiaeth, masnach ac ailwladoli pwerau
 • Pwyllgor Materion Cymreig
 • Cefndir

  Fel rhan o'r ymchwiliad i Brexit, masnach a thollau, mae'r Pwyllgor Materion Cymreig yn edrych ar oblygiadau posib Brexit ar gyfer dyfodol masnach yng Nghymru. Bu’r Pwyllgor yn ymweld â phorthladd Caergybi yn ddiweddar i weld sut mae awdurdodau'r porthladd yn paratoi ar gyfer Brexit.

  Pwrpas y sesiwn

  Yn ystod y sesiwn, bydd y Pwyllgor yn holi barn ysgolheigion ac ymchwilwyr am effaith Brexit 'dim cytundeb' ar Gymru. Byddant hefyd yn ystyried rôl Llywodraeth a Chynulliad Cymru mewn trafodaethau yn y dyfodol o ran ffurfio, trafod a chymeradwyo cytundebau masnach. Bydd y Pwyllgor yn canolbwyntio ar yr anawsterau sy’n codi yn sgil y sefyllfa mai Llywodraeth y DU sy'n gyfrifol am gytundebau masnach rhyngwladol tra bod Llywodraeth Cymru yn gyfrifol am ddatblygiad economaidd a gweithredu unrhyw newidiadau rheoleiddio sy’n deillio o gytundebau masnach newydd yng Nghymru. Mae'r tystion yn arbenigo mewn economeg, gwleidyddiaeth ryngwladol a pherthnasau rhynglywodraethol, ac felly mae’r Pwyllgor yn gobeithio y byddant yn medru cymharu sefyllfaoedd tebyg mewn cyd-destun rhyngwladol.

  Tystion

  Mawrth 5 Chwefror, Ystafell Grimond


  At 2.30pm

  • Dr Kristen Hopewell, Uwch Ddarlithydd mewn Economi Wleidyddol Ryngwladol, Prifysgol Caeredin 
  • Yr Athro Leonard Alan Winters, Athro mewn Economeg a Chyfarwyddwr UK Trade Policy Observatory, Prifysgol Sussex
  • Maddy Thimont Jack, Ymchwilydd, Institute for Government

  Gwybodaeth bellach

  Delwedd: Creative Commons

  Share this page