COMMONS

Y Pwyllgor yn holi Ryanair a Flybe am effaith datganoli Toll Teithwyr Awyr i Gymru ar gwmnïau awyrennau

25 January 2019

Yn ystod ail sesiwn yr ymchwiliad i ddatganoli Toll Teithwyr Awyr i Gymru, bydd y Pwyllgor Materion Cymreig yn holi cynrychiolwyr o’r diwydiant hedfan, gan gynnwys Ryanair a Flybe, ynghyd â chyrff sy’n cynrychioli busnesau Cymreig am effaith Toll Teithwyr Awyr ar eu busnes yng Nghymru.

Mae Toll Teithwyr Awyr (TTA) yn dreth a godir gan Lywodraeth Prydain ar hediadau teithwyr o feysydd awyr Prydain a chaiff ei godi fesul teithiwr. Caiff TTA yng Nghymru a Lloegr ei phennu a’i rheoli’n ganolog gan Lywodraeth Prydain. Fodd bynnag, mae TTA wedi ei ddatganoli i ryw raddau yng Ngogledd Iwerddon a’r Alban.

Bydd y Pwyllgor Materion Cymreig yn ystyried oblygiadau datganoli TTA i Gymru a’i effaith ar gwmnïau awyrennau a busnesau yng Nghymru. Yn benodol bydd yn archwilio a fyddai datganoli TTA yn denu rhagor o gwmnïau awyrennau i weithredu o Faes Awyr Caerdydd a’i effaith ar y gallu i gystadlu gyda meysydd awyr sydd gerllaw yn Lloegr.  

Bydd y Pwyllgor yn pwyso a mesur effaith Toll Teithwyr Awyr ar gwmnïau awyrennau sy’n gweithredu o Faes Awyr Caerdydd yn ystod y panel cyntaf. Yn ystod yr ail banel, bydd y Pwyllgor yn ystyried effaith TTA ar fusnesau yng Ngogledd a De Cymru, a bydd hefyd yn holi cynrychiolwyr o’r Taxpayers Alliance.

Tystion

Dydd Mawrth 29 Ionawr, Ystafell 8

10.00yh

  • Kate Sherry, Cyfarwyddwr Datblygu Teithiau, Ryanair (darllenwch dystiolaeth ysgrifenedig Ryanair yma)
  • Susie Reckitt, Cyfarwyddwr Strategaeth, Flybe (darllenwch dystiolaeth ysgrifenedig Flybe yma)
  • Robert Griggs, Cyfarwyddwr Polisi a Materion Cyhoeddus, Airlines UK

10.45yh

  • Ben Cottam, Pennaeth Materion Allanol, Ffederasiwn Busnesau Bychain (FSB) Cymru
  • Ashley Rogers, aelod o Fwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru (NWEAB) a chadeirydd Cyngor Busnes Gogledd Cymru a Merswy Dyfrdwy
  • Duncan Simpson, Dadansoddwr Polisi, TaxPayers’ Alliance

Gwybodaeth bellach

Delwedd: iStockphoto

Share this page