COMMONS

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn trafod pencadlys newydd S4C

02 March 2017

Mi fydd y Pwyllgor Materion Cymreig yn holi Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant Ddydd Llun 13 Mawrth mewn sesiwn fydd yn canolbwyntio ar ariannu pencadlys newydd S4C yng Nghaerfyrddin.

Tystion

Dydd Llun 13 Mawrth 2017, Ystafell Grimond, Portcullis House

O 2.30yh

  • Yr Athro Medwin Hughes, Is-Ganghellor Prifysgol, Y Drindod Dewi Sant
  • Gwyndaf Tobias, Dirprwy Is-Ganghellor, Y Drindod Dewi Sant

Pwrpas y sesiwn

Bwriad Yr Egin, ar gampws y Brifysgol yng Nghaerfyrddin, fydd i gartrefu pencadlys newydd y sianel a chreu canolfan i ddiwydiannau creadigol yn y Gorllewin.

Ond bu cwestiynnu ynghylch ffynonellau ariannol y prosiect. Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru yn ddiweddar y byddai £3m yn cael ei roi tuag at adeiladau’r pencadlys newydd, a £3m pellach i’w ddisgwyl o fargen ddinesig bae Abertawe. Cyhoeddodd S4C eu bod hefyd wedi penderfynu talu gwerth 20 mlynedd o rent o flaen llaw ar gost o £3m. Daw hyn er gwaetha panel cynghori ar y diwydiannau creadigol yn dadlau na ddylsai’r prosiect dderbyn unrhyw arian cyhoeddus.

Mae’r Pwyllgor yn gobeithio y gall y Brifysgol egluro unrhyw amheuon ariannol ynghylch y prosiect.

Sylwadau’r Cadeirydd

Wrth gyhoeddi’r cyfarfod, dywedodd Cadeirydd y Pwyllgor David TC Davies:

"Mae'r amheuon ariannol ynghylch pencadlys newydd S4C yn pryderu'r Pwyllgor. Ry' ni'n gobeithio gall y sesiwn yma roi cyfle i'r Drindod Dewi Sant i egluro ac ateb unrhyw gwestiynnau sydd gennym. Mae'n hollbwysig fod arian cyhoeddus yn cael ei wario'n gall."

Gwybodaeth bellach

Delwedd: iStockphoto

Share this page