Skip to main content
Menu

SGWRS: Cymru a'r Magna Carta yn 1215

Cafodd y Magna Carta, un o'r dogfennau enwocaf yn hanes y byd, ei selio wyth canrif yn ôl yn 1215. Bydd yr Athro David Carpenter yn trafod y rôl bwysig a chwaraeodd llywodraethwyr Cymru o ran creu'r Siarter Fawr.

Bydd yn canolbwyntio ar y gwrthryfel yn erbyn y Brenin John dan arweiniad  Llywelyn, Tywysog Gogledd Cymru (Llywelyn Fawr yn ddiweddarach) a'i gynghreiriaid, gan archwilio'r penodau hynny yn y Magna Carta sy'n ymdrin â'r rhesymau dros y gwrthryfel. Bydd yn dangos bod y Magna Carta yn ddogfen sy'n ymwneud â Phrydain gyfan, ac sy'n cynnwys penodau pwysig am Gymru a'r Alban. 

Mae'r Athro Carpenter, hanesydd ac awdur o Loegr, yn awdurdod ar hanes Prydain yng nghyfnod canol yr oesoedd canol ac ef yw Athro Hanes yr Oesoedd Canol yn Ngholeg y Brenin, Llundain. Bydd yn defnyddio darganfyddiadau newydd i roi golwg newydd ar destun a tharddiad y Magna Carta, ac i esbonio sut y goroesodd, sut y'i gorfodwyd, a sut y cafodd le canolog, ymhen fawr o dro, ym mywyd gwleidyddol Prydain.

Cyflwynir mewn partneriaeth â Chynulliad Cenedlaethol Cymru.

(Caiff y digwyddiad hwn ei gynnal yn Saesneg yn unig).

 

2015: Parliament in the Making

Join Parliament as we commemorate a series of major anniversaries in 2015: 750 years since De Montfort Parliament and 800 years since the sealing of Magna Carta.