Y Pwyllgor Materion Cymreig a'r Gymraeg

Illustration of a committee

Mae’r Pwyllgor Materion Cymreig yn asesu unrhyw faterion sy’n rhan o gyfrifoldebau Ysgrifennydd Gwladol Cymru a pholisïau Llywodraeth y DU sy’n effeithio ar Gymru. Mae 11 o aelodau ar y Pwyllgor traws-bleidiol a chaiff y Cadeirydd ei ethol gan Dŷ’r Cyffredin.

Fel Pwyllgor Dethol rydym yn cynnal ymchwiliadau i bynciau sydd o fewn y materion cyfrifoldeb hyn. Unwaith i bwnc gael ei ddewis, a’r Pwyllgor gytuno ar y cylch gorchwyl, bydd y Pwyllgor yn galw am dystiolaeth ysgrifenedig gan sefydliadau sy’n dangos diddordeb. Mae sesiynau dystiolaeth ffurfiol wedyn yn cael eu trefnu gyda'r unigolion a'r cyrff dan sylw, cyn caiff adroddiad ei gynhyrchu. Mae disgwyliad i’r Llywodraeth ymateb i’r adroddiad ymhen amser.

Wrth i’r Pwyllgor gynnal ymchwiliadau, mae'n cynnig llawer o wasanaethau yn Gymraeg. Er enghraifft: