Cysylltwch â Gwasanaeth Ymholiadau Tŷ'r Arglwyddi

Ymholiadau Tŷ'r Arglwyddi - menyw ar y ffôn

Mae Gwasanaeth Ymholiadau Tŷ'r Arglwyddi'n ateb cwestiynau am waith, rôl ac aelodaeth Tŷ'r Arglwyddi.

Mae Gwasanaeth Ymholiadau Tŷ'r Arglwyddi'n derbyn llwyth ac amryw o gwestiynau gan y cyhoedd, er enghraifft:

  • Oes modd i mi ofyn i aelodau o Dŷ'r Arglwyddi am help gyda fy mhroblem a pha rai dylwn i gysylltu â nhw ynglŷn â'r broblem benodol hon? 
  • Pa aelodau o Dŷ'r Arglwyddi fydd yn gweithio ar ddrafft o'r ddeddf/o'r bil?
  • Beth yw sefyllfa bresennol drafft y ddeddf/y bil a beth fydd yn digwydd nesaf?
  • Sut oes modd i mi godi'r mater hwn?
  • Dwi wedi clywed y bydd hyn yn digwydd yn Nhŷ'r Arglwyddi, pryd?


Sut i gysylltu â Gwasanaeth Ymholiadau Tŷ'r Arglwyddi: